Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CARBUD Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy".

Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa została udzielona na podstawie Umowy nr POIR.03.04.00-24-0671/20-00.

Kwota dofinansowania: 275 638,32 zł

Carbud - Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

BUDOWNICTWO I REALIZACJE

TRANSPORT I SPRZĘT

STACJA KONTROLI I AUTO SERWIS