RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE. Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CARBUD S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CARBUD S.A. realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników pdf.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 43-155 Bieruń ul. Granitowa 8, tel. 32/325-00-50.

BUDOWNICTWO I REALIZACJE

TRANSPORT I SPRZĘT

STACJA KONTROLI I AUTO SERWIS